דף תשלום

באפשרותכם לרכוש פעילות או מוצר:

באפליקציית ביט BIT למספר: 050-4760554 עבור עופר הרטוב

בהעברה בנקאית: דיסקונט 34 הקריה , 91996580. יש לצרף אסמכתא.

זהו. עם הרכישה החויה בדרך אליכם!

 

 

שלכם, עופר הר-טוב , מארצנו לעצמנו