איזו משמעות יש להיסטוריה?

ההיסטוריה האנושית היא רצף של תקופות מתחלפות ותרבויות משתנות. בארץ ישראל במיוחד רבו התהפוכות והמלחמות. ספרים שלמים נכתבו להגדיר תקופות ולתאר סיבות ותוצאות של מאורעות. אבל השאלה המרתקת ביותר היא מה המשמעות הבסיסית של ציר הזמן ההיסטורי? מהי המגמה והכיוון שעולה מתוך סדר הזמנים? האם יש לכך משמעות?

את המשמעות ניתן כמובן לקחת להרבה כיוונים. במידה רבה משמעות האירועים תלויה בסוג הפרספקטיבה של כל תרבות ואדם. כך למשל, הדתות הגדולות ניסחו את ההסברים שלהם לאירועים ההיסטוריים. הדת היהודית הינה בעלת מודעות היסטורית גבוהה עוד מראשיתה ("זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור"- ספר דברים) ופיתחה פילוסופיה שיטתית, אולי לראשונה בתולדות העמים, של מגמה אלוהית. יש ראשית ויש אחרית הימים. ישנה מטרת-על לבריאה ובתוכה יש ייעוד מרכזי לעם היהודי. ישיבתו בארץ וגלויותיו בין האומות הם פועל יוצא של התנהגות מוסרית וגם של תכנון אלוהי ובהתאם לכך יש להבין את התפתחות ההיסטוריה ומשמעותה.

הנצרות והאיסלאם ירשו את התפיסה הזו של תוכנית אלוהית ברורה אך פירשו אותה בצורות אחרות, ואף הפוכות. בעיניים נוצריות , למשל, חל שינוי בתוכנית האלוהית (וליתר דיוק, שינוי זה היה מתוכנן מלכתחילה) עם התגלותה של הברית החדשה לפני אלפיים שנה. כך נוצר מצב שבו , לדוגמה, הגלות היהודית נתפסת בעיני יהודים כמירוק חטאים של עם נבחר (לפי המקרא) או לתיקון והעלאת ניצוצות בתוך האומות (לפי הקבלה) בעוד נוצרים רבים רואים בגלות הוכחה ועדות לסיום תקופת היהדות ולצדקת הנצרות. גם הקמתה של מדינת ישראל היא אתגר מרתק שבו מאמיני הדתות השונות מפרשים אותו לפי שיטתם.

לעומת זאת, אם נצא אל מחוץ לפרספקטיבה המונותאיסטית הדוגלת בתיאור ההיסטוריה כקו לינארי נגלה שדתות פגאניות, עתיקות וחדשות, לא מחפשות הסבר אוניברסלי מוחלט להיסטוריה אלא מציגות את הזמן ההיסטורי כמעגל מחזורי המותאם למקצב הטבע אותו יש לחגוג ולהעצים בצורה הרמונית. חיפוש של כוונה או משמעות במאורעות אנושיים מצטמצם לרוב ליחיד, למשפחה ולשבט.

במאות 19-20 עם עליית החשיבה המדעית בתחומי טבע, חברה ורוח ועם התחזקות רעיון הלאומיות התעצמה מאוד היומרה האנושית להציג תאוריות מושלמות לתהליכי ההיסטוריה ולדון בהם כמייצגי חוקיות דטרמיניסטית. תאוריות אלו הביאו מעשית (לצד גורמים נוספים) למהפכות חברתיות ופיתוח משטרים חדשים בנוסח הקומוניזם והסוציאליזם-מחד וההומניזם והדמוקרטיה-מאידך. גם כיום, לאחר תהליכי החילון והגלובליזם ועם התפתחות הניו אייג' והרוחניות האוניברסלית מתפתחים ניסיונות מעניינים של שילוב גישות מדעיות עם גישות מעין-דתיות. כך למשל, תורת האבולוציה הביולוגית נרתמת להסברת ההיסטוריה האנושית כביטוי ל'אבולוציה רוחנית' והצבת העידן שלנו כעידן משמעותי בהתפתחות התודעה של המין האנושי כולו.

אולם לצד גישות כוללות-כל אפשר גם לחפש משמעויות אלטרנטיביות ללא הניסיון היומרני לתת הסבר היסטורי גדול מידי אלא פשוט לחפש את המסרים הקטנים ולנסות ללמוד ולקחת מהם משהו לחיים שלנו. אידאולוגיות טוטליות, דתיות וחילוניות כאחד, עלולות להיות מאוד מסוכנות (כפי שהוכיחה ההיסטוריה) מרוב הביטחון באמת המוחלטת שלהן. לעומת זאת מציאת מסרים פשוטים ויחסיים היא צנועה ובריאה יותר. בדתות המזרח כמו הזן והבודהיזם ישנה השאיפה למצוא את המשמעות שברגע הזה ולא להיתפס לתוכנית-על שהשכל והאגו מנסים להיאחז בה כי בסופו של דבר הכל זה פרשנות ופרספקטיבה שמנסות בכוח לעשות סדר בתוך הכאוס, ולהעניק פשר קבוע למציאות ולו כדי לעמעם את הקושי הבלתי נסבל שיש בקיום חסר משמעות. המשמעות לא נמצאת בעבר או בעתיד אלא אך ורק ברגע הנוכחי. גישה כזו זוכה להקבלות מעניינות גם בהגות המערבית הפוסט-מודרנית שמדברת על 'נראטיבים' במקום על 'אמיתות', על משמעויות יחסיות ולא מוחלטות.

מסתבר אם כן שיש כיוונים ופנים מגוונות להבנת משמעותה של ההיסטוריה. כל אחד עשוי להתחבר לסוג הסתכלות אחר. ההמלצה שלי היא כשניגשים ללימוד ההיסטוריה וחקירתה הוא לחפש את הנקודה הרוחנית. לנסות להבין מעבר לעובדות של מלחמות וסיבות פיזיות את המקום שבו כל תקופה תרמה לקיום האנושי מבחינה פנימית. זה כשלעצמו עשוי להעניק משמעות ולתרום להתפתחותך הפנימית. אני מזמין אתכם לנסות לחפש בפעילויות ובטיולים את המשמעויות שתוכלו לקחת אל תוך חייכם. ניחשף גם למשמעויות גדולות שתרבויות שונות סיפקו לנו וגם להרבה משמעויות קטנטנות… להתראות , עופר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest