טיול בערד והסביבה על הקיץ ומות התמוז

"צאינה ובכינה, בנות ציון, וראיתן את צער העולם השרוי בלא נס, את צער העולם, ליקויי נשמתו. התמוז הבהיר, התמוז הן מת" (שאול טשרניחובסקי)

חודש תמוז שחל באמצע הקיץ הלוהט מסמן בלוח השנה העברי התחלה של תקופת אבלות וחורבן. מצום י"ז בתמוז מתחיל זמן 'בין המייצרים' שסופו ושיאו בתשעה באב עקב חורבן שני בתי מקדש. אך האבלות והצער קדומים אפילו יותר. מקורות שמו של החודש 'תמוז' בממלכות הצפוניות במסופוטמיה (עיראק של היום), בתרבות פגאנית שקידשה את האל דומוזי/תמוז. הפולחן המרכזי שלו הוא הבכי והאבלות על מותו וירידתו לשאול בראשית הקיץ.

מה הקשר בין בוא הקיץ למות התמוז? מי היה תמוז? מדוע הוא מת וכיצד הגיע לממלכת השאול? איך הדבר מתקשר באופן עמוק לאבלות היהודית על חורבן המקדש וכיצד נוכל לראות כל זאת כשיקוף פנימי לתהליכים נפשיים? אלה הנושאים שניגע בהם במהלך סיור מרתק אל תל קדום במיוחד: תל ערד.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest