טיול בין רמלה ליבנה על יהדות נטולת מקדש

רמלה ידועה כעיר הערבית הקדומה של ארץ ישראל ויבנה ידועה כמרכז היהודי הרוחני בזמן חורבן בית המקדש. זוהי תקופה שהחליפה רשמית חיים בהנהגת אליטת כוהנים ומקדש לחיים של בתי מדרש והנהגה דמוקרטית של חכמים.

בטיול הזה נכיר את המהפכה הרוחנית של תורה שבעל פה. נפתח בביקור במרכז הקראי העולמי שברמלה שם ניחשף לזרם שמתנגד לפרשנויות הרבניות ולמהפכה שמייצג רבן יוחנן בן זכאי. משם ניסע ליבנה הקדומה והמתחדשת כדי להבין עד כמה הייתה המהפכה של חכמי יבנה משמעותית וכבירה. נטפס על תל יבנה , נבקר בקיברו של רבן גמליאל הנשיא, נספר מסיפורי הדמויות , נחכים ונהנה. ונסיים במעגל לימוד קצר ברוח בית המדרש היהודי.

איפה נבקר?

  1. המרכז הקראי ברמלה
  2. תל יבנה
  3. קבר הנשיא רבן גמליאל
  4. כרם ביבנה

לטיולים נוספים בעקבות מהפכת תושבע"פ :

מנבואה לחכמה , לשחות בים התלמוד

למסע חווייתי אל מהפכת תושבע"פ : אותיות של חכמה

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest