טיול בגליל העליון אל ממלכת ישראל הקדומה

מיד לאחר מות המלך שלמה ששלט בממלכה חזקה ומאוחדת התפלגה הממלכה לשתיים: ממלכת יהודה שמוקדה בירושלים בהנהגת רחבעם וממלכת ישראל הצפונית שמוקדיה בדן ובבית אל בראשות ירבעם בן נבט. בין שתי הממלכות שררה מתיחות קשה ועימותים מתמשכים. בסיפור המקראי מוצג ירבעם, כשאר מלכי ממלכת ישראל, כרשע המדיח את ישראל, בודה חגים מליבו ומעוות את הדת הנכונה.

במחקר הביקורתי, ולאחרונה אף בספרות הפופולרית, יש ניסיון להציג את סיפורה של ממלכת ישראל לא דרך השכתוב היהודאי אלא בנאמנות היסטורית מדויקת יותר. ממלכת ישראל התבססה על ערכים ומסורות דתיות שרווחו בישראל מימים ימימה והביעה התנגדות לרפורמות היהודאיות של דוד ושלמה. ממלכת ישראל נודעה בגמישות הדתית שבה, בחשיבה הפלורליסטית ובפתיחות שגילתה כלפי הפאגנים שבאו עימה במגע.

בטיול זה ננסה לקרוא מעט אחרת את סיפורה של הממלכה הצפונית ומנהיגיה. נפגוש במרכז הפולחני המרכזי שהתהווה בדן עם הממצאים המרתקים שנחשפו שם, נכיר את תפיסת עולמה הייחודית לאור מחקרים מרתקים ונפליג לזמן היסטורי רוחני מרתק שנשכח עם הזמן..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest