טיול שומרונים בחגי סוכות ופסח

סוכות ופסח, שניהם חגים מקראיים מרכזיים שעד היום יהודים מציינים בצבעוניות רבה. העדה השומרונית – גם היא חוגגת חגים אלו אך על פי מסורות אחרות ובתאריכים שונים. השומרונים הנם עדה דתית-אתנית מרתקת המונה מאות בודדות בלבד אך בתור הזהב שלהם בימי הבית השני מנו למעלה ממיליון נפש והיוו אופוזיציה רצינית ליהדות הרבנית. השומרונים מאמינים רק בחמשת חומשי התורה בנוסח שונה מזה המצוי בידינו המתבטא בעיקר בשלילת קדושת ירושלים וזיהוי המקום אשר בחר אלוהים בהר הגריזים כפי שהאמינו, לשיטתם, אנשי ממלכת ישראל הקדומה.

בשני המועדים נתוודע להשקפות השונות במסורת ובמחקר העדכני לגבי מוצאם של השומרונים, נכיר את מקום מקדשם בהר גריזים שבשומרון, נסייר בעתיקות , נצפה על האזור המרהיב והנישא מסביב, נפגוש שומרונים ונטעם ממנהגיהם. נחתום בביקור ביישוב הסמוך 'הר ברכה' ובאירוח בביתו של מתיישב שידבר על היחסים המורכבים באזור.

בחג הסוכות נפגוש במנהגים המיוחדים לחג ובפרשנויות של השומרונים את פסוקי המקרא. במועד חג הפסח השומרוני נתמקד בקורבן הפסח ובחגיגות סביבו תוך השוואה למקרא ופירושי היהדות. זהו טקס ססגוני ומיוחד שמהווה את שיאה של החוויה השומרונית עד ימינו וממחיש את חווית הפסח שהייתה נהוגה ביהדות של ימי הבית השני.

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest