חזרה בתשובה – מה זה בכלל לחזור בתשובה מבחינה רוחנית? (רמז: זה לא משהו דתי)

השאלה

המושג 'חזרה בתשובה' השגור בימינו הפך להגדרה של נטישת אורח חיים חילוני ואימוץ הדת וקבלת עול הלכה ורבנים.. אך האם אכן זוהי מהות ה'חזרה בתשובה'? האם לחזור בתשובה פירושו: הקפדה על מאגר מצוות וקודים התנהגותיים או בתהליך הרבה יותר משמעותי ועמוק מזה? ובכלל, לאן בדיוק חוזרים? ומהי התשובה אליה שואפים?

והתשובה..

אחד מגדולי הרוח שיצא נגד הצגת רעיון החזרה בתשובה כמשהו דתי-חרדי מצומצם הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק שהיה הרב הראשי הראשון של א"י. בראשית המאה ה-20 עם התסיסה של הלאומיות, החלוציות, הסוציאליזם, ההשכלה והחילוניות כתב הרב, אשר בא מלב העולם החרדי, מאמרים ופסקאות על העומקים שיש ברעיון התשובה. אלה נאספו יחד לכדי ספר "אורות התשובה".

[:he]ספר אורות התשובה[:]
[:he]הדפסה ראשונה – ספר אורות התשובה[:]

מה שמדהים בגישה שלו הוא הצבת מושג החזרה בתשובה לא רק בקשר להנחת תפילין, שבת, ציצית ושאר דרישות דתיות מובהקות אלא גם ובעיקר בזיקה עמוקה למוסר טבעי בריא, למודעות עצמית, לחזרה של עם ישראל לארצו, לרפורמות כלכליות ואפילו לרפואה האלטרנטיבית הפורחת בימינו. כל הדברים הללו יחד הם חלק מתהליכים של 'חזרה בתשובה'. רעיון התשובה אצל הרב קוק חורג מהמעגל המצומצם של הדת הממוסדת ומתרחב למעגלים אישיים, לאומיים וקוסמיים. לכן גם מושג התשובה אצלו לא נתפס כמשהו מעיק ומגביל אלא להיפך, מלא חירות ועוצמה. אני רוצה לצטט לפניכם כמה מההגיגים המופלאים שכתב הרב קוק שימחישו את גישתו על רעיון התשובה באופן רחב ועמוק. אני מאוד מאמין שגישה זו ראויה שתודגש בימינו, גישה רוחנית שעשויה להתאים לכל מי שמחפש את העומק שביהדות מבלי בהכרח לקבל את כל המכלול של הסמכות הדתית. התוכן העמוק המועבר בשפה גבוהה ושירית הוא חלק מהיופי שמאפיין את כתביו של הרב קוק.

שמש התשובה


 

"רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו, ובריח בשֹמיו הוא מעדן אותו ונותן לו את כל כשרון יפיו והדרו".

"שוטפים הם זרמי התשובה, בין תשובה של הכלל, ובין תשובה של אדם פרטי, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר כמלחמת-עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המאירה לעולמים כולם, שמש התשובה.."

הרב קוק מבקש שנדמיין את רעיון התשובה ככוח קוסמי שמניע את כל ההוויה ומעניק להם חיים ודחיפה קדימה. לתשובה יש זרמים ששוטפים את העולם, התשובה היא שמש עם קרני אור במגוון של צבעים. התשובה היא לא משהו שקורה רק עקב חטא פרטי של מישהו. התשובה היא דחף פנימי שיש ביקום כולו שקורא לשיפור והשתלמות, וכמו שיש חזרה בתשובה פרטית יש תשובה כללית. לעולם כולו.

"התשובה הכללית, שהיא עלוי העולם ותקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד.. הן ביחד תוכן אחד".

העולם כולו, החברה האנושית, המוסר, התרבות והיצורים כולם עוברים תהליך של תשובה, של תיקון ושל עילוי ממצב אחד למצב גבוה ושלם יותר.

איך החזרה בתשובה מתבטאת במציאות?

"..כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשתכללים, עם תיקוני כל חטא ועון, מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומדות חסידות היותר מופלגות – כולם עושים חטיבה אחת, ואינם מנותקים זה מזה.."

רפורמות חברתיות וכלכליות הן, בעיני הרב קוק, חלק מרעיון התשובה יחד עם השאיפה לתיקון האישי המפורט ביותר. התיקון המוסרי, החינוך ויישוב העולם הוא חלק מהחטיבה הגדולה של מושג התשובה. דוגמה נוספת:

"המדיצינה (מדע הרפואה) עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכחותיו. וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו תלוי הוא, בקשר חזק, ביתר חלקי התשובה הרוחנית-הטבעית, האמונית והשכלית".

"..נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבא לידי האושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול".

הרב קוק מדבר על סוגים שונים של תשובה בתוכם יש גם "תשובה טבעית-גופנית". כל מה שקשור לחיזוק הבריאות הגופנית הוא חזרה בתשובה ברמה הטבעית. כמובן שיש רמות נוספות, רוחניות ושכליות, אך הן מחוברות אל הקומה הפיזית. הרב קוק מנבא את נחיצותה והתפשטותה של הרפואה האלטרנטיבית שמאמינה ביחסי גוף-נפש כריפוי שלם ומכיר בכך שהרפואה המערבית בזמנו לא השתכללה לגמרי כשהיא מנותקת מרבדים רוחניים-נפשיים. במלים אחרות: שיאצו, רפואה סינית ונשימה נכונה הם חזרה בתשובה במישור הבריאותי-טבעי.

גם השיבה לארץ היא חזרה בתשובה

"תחיית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה".


 

עוד דוגמה מרתקת לתפיסה העמוקה של תשובה אנו מוצאים באמונה העמוקה של הרב קוק ששיבת ציון המודרנית, החזרה של עם ישראל המפוזר בגולה אל ארצו ותחייתו כאומה מתחדשת היא בעצמה תהליך של תשובה, כפי שגם עולה מדברי הנביאים במקרא. זו גם הסיבה שתמך במפעל הציוני למרות החילוניות כי הוא ראה בכך ביטוי של חזרה בתשובה כללית. חזרה לכוחות בריאים לאומיים שלמים שאבדו לנו בחיים הרוחניים בגולה.

לאן בדיוק חוזרים? לעצמנו!

אז רפואה הוליסטית, רפורמות כלכליות, מוסר טבעי בריא וחזרה לציון – כל אלה הם קרניים מאירות משמש התשובה הקוסמית, מרעיון ההתפתחות וההתעלות של העולם. מה ההיגיון המשותף שניצב ביסוד כל התופעות והתהליכים הללו ומדוע הם נקראים תהליכים של תשובה? לאן בדיוק חוזרים? הרב קוק עונה על כך בצורה ברורה ומופלאה:

"התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם, באין גבולים ומצרים, במגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמבהיק".

"כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה."

התשובה היא השיבה חזרה אל עצמנו. אנו שוכחים את עצמנו, במישור אישי, לאומי ואנושי, ואנו נקראים לחזור למקוריות, לעצמיות שלנו. מן השכחה אנו נקראים לזכור ומן הזכירה אנו נקראים לפעול. זוהי מהותה של התשובה. כמה שונה ומעמיקה היא הגישה הזו של מושג החזרה בתשובה במיוחד במציאות של זמנינו שבה מגזרים שונים נאבקים זה בזה, הדתיות הופכת לנישה מצומצמת והחילוניות מתבצרת בתוך העולם שלה. הרב קוק , שעלה השמיימה בחודש הרחמים והסליחות, הבין את גודל התקופה ואת אתגריה וקרא לאיחוד בין פלגים ולהתבוננות עמוקה יותר במשמעות של היהדות בימינו. הוא מעניק לנו פרספקטיבה ראויה יותר למושג העמוק והחשוב של התשובה. כולנו צריכים לחזור, אל עצמנו, אל כוחותינו, במישור אישי ובמישור כללי. לשאוף לתיקון, שיפור ועילוי בכל הרמות. התשובה הדתית היא רק חלק מכל הסיפור הגדול. הסיפור של התשובה העולמית, הכללית, הקוסמית. התשובה האמיתית.

טיפ קטן לסיור

כמדריך טיולים במבט רוחני אני ממליץ לכם לפתוח את כתביו של הרב קוק, לקרוא ולהרגיש. מאוד כדאי לעשות זאת כחלק מסיור במקומות בהם פעל וחי. נווה צדק הייתה השכונה הראשונה בה התגורר מיד עם עלייתו לארץ והפיכתו לרב של יפו והמושבות. לכו לרחוב אחווה 21 והיכנסו למשרד הפרסום הפועל שם כיום. עיניו החודרות-אוהבות של הרב קוק יציצו בכם מבעד תמונה התלויה על הקיר (לצערנו אין שם דבר נוסף מלבד תמונה..). במיוחד ניתן להתרשם מגדלותו ופעילותו בסיור בירושלים שם שימש בהמשך כרב הראשי הראשון לא"י. בקרו ב'בית הרב' ברחוב הרב קוק הסמוך לכיכר ציון. תוכלו גם לעקוב אחר סיורים המתקיימים לאורו בפורומים שונים. מומלץ ביותר.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest